Feb 7, 2013

Магията на вълната


Филц... някога този материал е бил единствения вид текстил за много народи, особено номадските. От него правили шатри, килими, матраци, възглавници,  облекло....
Днес, един от най-старите традиционни платове, отново придобива популарност.
Текстилна глина, така още наричат вълната, тъй като филцът се получава именно от вълна – овча, камилска, козя.

В различните култури битуват различни легенди за произхода на филцоването. Според
описаната в някои източници  християнска легенда, когато свети Климент бягал от своите преследвачи, подплътил сандалите си с овча вълна, за да се предпази от пришки. Когато стигнал в Рим открил, че от потта и натиска, вълната в сандалите му се превърнала в чорапи от филц. Според други източници, свети Климент си напълнил сандалите с ленени кълчища. Резултатът бил същият.

Филцоването, като процес за изроботване на вълнени неща, е възможно само благодарение на особеностите в структурата на вълнените влакна, които както се вижда под микроскопа имат люспеста повърхност. И когато в процеса на плъстене вълнените влакна се преплитат хаотично едно с друго, люспите имат роля на „катинарчета”, които не им позволяват да се освободят. При плъстенето обемът на вълнена топка значително намалява, а здравината и плътността се увеличават. Процесът на създаване от вълна на плоски и обемни изделия предполага исползване на техники и похвати, които дават възможност по определен начин да смесват и преплитат вълнени влакна. Вълната е единствено влакно, което може да бъде сплъстявано.

Различават се плъстене (мокър филц) и иглонабиване (сух филц), а също така тяхното комбиниране.

Мокра техника, плъстене – класически способ. За по-лесно степване на вълната се използва сапунена вода.

Сух филц – техника, в която степват вълна с помоща на специална игла.

Познавайки основните техники и исползвайки въображение, могат да бъдат направени невероятни неща, тъй като вълната дава неограничени възможности за творчество.

Източници:

Все о войлоке и фильцевании. Практическое руководство. Красникова Г., Бублик В., Мамонова М. Изд-во: Агентство Дистрибьютор Прессы, 2007
Фельт. Фильцнадель. Валяние. Русский кукольный дом


No comments:

Post a Comment