Mar 29, 2013

Needle felted brooches - ice cream cones and mushrooms / Брошки от вълна, иглонабиване

Ice cream cone needle felted brooch. Material: Bulgarian Merino Wool.

Брошки сладолед
100% Мериносова вълна (изработено в техника иглонабиване). Размер 6 x 3,5 см. 


Brooches mushrooms /  Брошки гъбки

No comments:

Post a Comment