Mar 4, 2013

Candy bouquets 2 / Букети от бонбони 2

И още малко нови букети. Всички са с червени бонбони Lindor. Във всяко цвете е скрита по една бонбонка.Кръгла кошница с пет цветя минзухари

Правоъгълна кошница със 7 цветя минзухариИ малки букети с по една и три рози. Височина около 35 см

No comments:

Post a Comment